Bc. Ivana OTTEOVÁ, DiS.

Master's thesis

Rozdíly v ošetřovatelské péči v pooperačním průběhu u geriatrických pacientů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii

The differences of the nursing care in the postoperative process by geriatic patients after laparoscopic and laparotomic cholecystectomy
Anotácia:
Cíl: Cílem práce je zjistit, do jaké míry laparoskopická a laparotomická cholecystektomie ovlivňuje ošetřovatelskou péči u geriatrických pacientů. Metodika: Cílovou skupinu tvořilo 59 seniorů nad 65 let věku, u kterých byla od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 provedena ve Vítkovické nemocnici a. s. cholecystektomie. Šetření bylo realizováno pomocí námi modifikovaného měřícího nástroje Fast-track. Výsledky …viac
Abstract:
Objective: The objective of this thesis is finding out how laparoscopic and laparotomic cholecystectomy affects nursing care of geriatric patients. Methodology: The target group consisted of 59 seniors over 65 years of age who were hospitalized from the 1st of January 2010 to the 31st of December 2010 and to whom cholecystectomy was carried out. Results: We found out that laparotomic cholecystectomy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Zverejniť od: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OTTEOVÁ, Ivana. Rozdíly v ošetřovatelské péči v pooperačním průběhu u geriatrických pacientů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Nursing / Nursing in Chosen Clinical Branches

Práce na příbuzné téma