Erika Veselová

Diplomová práce

Modely sieťového revenue manažmentu

Modely síťového revenue managementu
Anotace:
Pokrok v informačních a komunikačních technologiích společně s vědeckými pokroky v ekonomii, statistice a operačním výzkumu byl ovlivněn rychlým rozvojem procesu pochopení, odhadu a předpovědi zákaznické poptávky v reálném čase revenue managementu.Cílem této práce byl i detailní popis nezbytných zásad, které je pro maximalizaci příjmů nutné zahrnout do obchodní strategie. Modely síťového revenue managementu …více
Abstract:
The progress in information and communication technologies, together with scientific pro-gress in economics, statistics and operational research, influenced the rapid development of process understanding, and estimation and prediction of customer demand, in real-time revenue management. The aim of this work was the detailed description of the essential principles to be included in the business strategy …více
Abstract:
Pokrok v informačných a komunikačných technológiách spoločne s vedeckými pokrokmi v ekonómii, štatistike a operačnom výskume ovplyvnili rýchly rozvoj procesu pochopenia, odhadnutia a predikcie zákazníckeho dopytu v reálnom čase revenue manažmentu. Cieľom tejto práce bol aj detailný popis nevyhnutných zásad, ktoré je pre maximalizáciu príjmov nutné zahrnúť do obchodnej stratégie. Modely sieťového revenue …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: Petr Fiala
  • Oponent: Josef Jablonský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38559