Bc. Martin Hub, DiS.

Diplomová práce

Vliv alkoholu na sportovní výkon u závodníků snowboardu

Effect of alcohol on athletic performance snowboard racers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu alkoholu na sportovní výkon při jízdě na snowboardu. V teoretické části se práce zabývá dosud zjištěnými poznatky o vlivu alkoholu na sport, na lidský organizmus a vstřebávání alkoholu v těle, požívání alkoholu na českých sjezdovkách a sankce s nimi spojené, anketu, kolik lidí pije alkohol při jízdě na lyžích nebo snowboardu a jakému druhu alkoholu dávají …více
Abstract:
The topic of this thesis addresses the influence of alcohol substances on athletic performance of snowboarding. The theoretical part of the thesis is dealing with so far established knowledge about the impact of alcohol on the sport, on the human body and the body's absorption of alcohol, consumption of alcohol on the Czech slopes and penalties associated with them, a poll how many people drink alcohol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Dagmar Šimberová
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií