Bc. Rustam Makhmudov

Bakalářská práce

The Development of Media in the 20th century

The Development of Media in the 20th century
Anotace:
Zaměření této práce je zaměřeno na pochopení a zkoumání pozadí vývoje médií 20. století, jeho úvahy, rozdíly v typech masových komunikačních kanálů. Dalším cílem mého výzkumu je zjistit, jaké jsou klíčové rozdíly mezi starými a novými médii. V této práci se budu věnovat historii komunikačních prostředků a jejich vlivu na společnost. Poslední část práce je věnována pochopení role sociálních sítí v moderním …více
Abstract:
The focus of this work is targeted on understanding and researching the background of media development of 20th century, it reasoning, differences in types of mass communication channels. The next aim of my research is to find out what are the key differences between old and new media. In this work I will go through the history of means of communication and its influence on the society. The last part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2021
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication