Eliška Séčová

Diplomová práce

Vnitřní předpisy malých obcí

Internal Regulations of small Municipalities
Anotace:
Vnitřní předpisy jsou chápány jako vnitřní procedurální formy k zajištění bezproblé-mového chodu úřadu. Úkolem práce je provést analýzu stavu vnitřních předpisů v malých obcích. Cílem práce je na základě výsledků z analýzy navrhnout potřebná do-poručení. Analýza stavu vnitřních předpisů probíhala na vybraném výzkumném vzor-ku. Stanoveny byly dílčí cíle, které byly naplňovány pomocí dvou výzkumných …více
Abstract:
The internal regulations are interpreted like internal procedural forms to assure a smooth office work. The task of the thesis is to analyze the state of internal regulations in small Municipalities. The aim of the thesis is to propose the necessary recommendations resulting from the analysis. The analysis of state internal regulations was realized on selected research sample. The author of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Jana Krbová
  • Oponent: Jan Hejda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73051

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management