Theses 

Ekologické bezpecnost podniku – Bc. Edita Teznerová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Edita Teznerová

Bachelor's thesis

Ekologické bezpecnost podniku

Environmental safety company

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ekologické bezpečnosti podniku. Je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, ve které se vysvětlí základní pojmy řešené problematiky, představí se organizace a popíše se ekologická bezpečnost vybraného podniku. Druhá část je praktická, ve které se analyzuje ekologická bezpečnost vybraného podniku.

Abstract: This is focused on environmental safety of company. It is divided into two parts. The first part is theoretical and explains the basic concepts, introduces the organization and describes the ecological safety of the selected company. The second part is practical, in which is analyzed the environmental safety of the selected company.

Keywords: Životní prostředí, odpady, bezpečnost, recyklace, ochrana, plastová okna

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Janošec, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 26. 4. 2022
  • Po tomto datu bude práce dostupná: no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16781 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

The right form of listing the thesis as a source quoted

Teznerová, Edita. Ekologické bezpecnost podniku. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/3/2019 10:25, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz