Bc. Barbora Krbková

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u sester na neurologii FTN

Burnout Syndrome among Nurses at the Neurology FTN
Anotace:
KRBKOVÁ, Barbora. Syndrom vyhoření u sester na neurologii FTN. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotnická, 2024. Bakalářská práce zpracovává problematiku syndromu vyhoření u zdravotních sester. První část práce se zaměřuje na vznik a vývoj syndromu vyhoření. Vzhledem k zaměření práce, se soustředí na specifikace skupiny zdravotních sester, a jejich jistá rizika pro rozvoj syndromu vyhoření, pramenících …více
Abstract:
KRBKOVÁ, Barbora. Burnout Syndrome among Nurses at the Neurology FTN. Bachelor Thesis. Medical College, 2024. The bachelor thesis deals with the issue of burnout syndrome among nurses. The first part of the thesis focuses on the origin and development of burnout syndrome. Given the focus of the thesis, it concentrates on the specifications of a group of nurses, and their certain risks for the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolína Šrámková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická