Bc. Jolana Nágelová

Master's thesis

Rizikový klient a jeho sociálna percepcia pracovníkom banky

A risk client and his social perception by a bank officer
Abstract:
The objective of my Diploma Thesis is to ascertain bank officers’ perception of a risk client. The work is divided into four chapters. In the theoretical part, I attempt to clarify and explain basic concepts of social psychology such as importance of social perception, factors affecting social perception, mistakes in social perception. Social perception is a complex process of creating an image on …viac
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je zistiť, ako percipujú pracovníci banky rizikového klienta. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V teoretickej časti sa snažím priblížiť a vysvetliť základné pojmy zo sociálnej psychológie, ako význam sociálnej percepcie, aké faktory ovplyvňujú sociálnu percepciu, aké chyby sa vyskytujú v sociálnom vnímaní. Sociálna percepcia je zložitý proces vytvárania obrazu o druhom …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: Prof. PhDr. Ján Čech, CSc.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Mičková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance

Práce na příbuzné téma