Rolf Fonseca Rodriguez

Diplomová práce

Ekotoxicita důlních vod v ostravsko-karvinské uhelné pánvi

Ecotoxicity of Mine Waters from Ostrava-Karvina Coal District
Anotace:
V předložené diplomové práci jsou uvedeny výsledky ze sledování ekotoxicity vypouštěných důlních vod z ostravské části pánve (OKR) z vodní jámy Jeremenko VJJ. Ekotoxicita vypouštěných důlních vod byla sledována na mořských luminiscenčních bakteriích Vibrio fischeri, u chvostoskoka (Folsomia candida), na semenech hořčice bílé (Sinapis alba) a salátu (Latuca sativa). Vzhledem k prokázané produkci AMD …více
Abstract:
The present diploma thesis lists the results of monitoring of ecotoxicity released in mining water from the Ostrava-karvina coal district (OKR) from water pit of Jeremenko (VJJ). Ecotoxicity of the discharged mine water was monitred on marine luminescent bacteria Vibrio fischeri, Folsomia candida, white mustard seeds (Sinapis alba) and lettuce (Latuca sativa). Given the proven production of AMD from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Jarmila Drozdová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava