Bc. Tereza Šimková

Bakalářská práce

Sociální interakce a agrese v předškolním vzdělávání: zkoumání a nástroje zvládání

Social interaction and aggression in preschool education: research and management tools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řešením problémových situací u dětí předškolního věku (v cílové skupině 2-3 roky). Jejich strategie zvládání konfliktů, vzhledem k nízkému věku a nedostatku zkušeností, vede k řešení situací pomocí agrese. Součástí práce jsou návrhy práce s dětmi k eliminaci agresivního chování nebo alespoň jeho zmírnění.
Abstract:
The bachelor thesis deals with problem solving in preschool children (in the target group of 2-3 years). Their conflict management strategy, due to their low age and lack of experience, leads to aggression. Part of the thesis is to work with children to eliminate aggressive behavior or at least mitigate it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Segeťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta