Bc. Tereza Šimková

Bachelor's thesis

Sociální interakce a agrese v předškolním vzdělávání: zkoumání a nástroje zvládání

Social interaction and aggression in preschool education: research and management tools
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá řešením problémových situací u dětí předškolního věku (v cílové skupině 2-3 roky). Jejich strategie zvládání konfliktů, vzhledem k nízkému věku a nedostatku zkušeností, vede k řešení situací pomocí agrese. Součástí práce jsou návrhy práce s dětmi k eliminaci agresivního chování nebo alespoň jeho zmírnění.
Abstract:
The bachelor thesis deals with problem solving in preschool children (in the target group of 2-3 years). Their conflict management strategy, due to their low age and lack of experience, leads to aggression. Part of the thesis is to work with children to eliminate aggressive behavior or at least mitigate it.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Segeťová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta