Bc. Martin Hajný

Bakalářská práce

Konvergentní a diskriminační validita české verze testu RAT (pilotní studie)

Convergent and discriminant validity of Czech version of RAT test (pilot study)
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje metodě RAT (jinak také test vzdálených asociací), jako jednomu z mála testů kreativity, založenému na měření konvergentního aspektu kreativního myšlení. Drtivá většina testů tvořivosti přitom předpokládá, že je kreativita predikována zejména myšlením divergentním. Některé z nedávných studií nicméně nasvědčují tomu, že je vliv konvergentního myšlení na kreativitu dlouhodobě …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with RAT (Remote Associates Task), as one of only few tests of creativity, based on the measurements of convergent aspects of creative thinking. Major part of tests of creativity hypothesizes, that creativity is predicted mainly by divergent thinking, but recent studies suggest, that influence of convergent thinking on creativity has long been underestimated. This supposition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Pavlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií