Bc. Martina Randová

Bakalářská práce

Moravská ústřední útulna ženská v Brně (1899-1952)a její starostka Marie Steyskalová

Moravian central women's shelter in Brno (1899-1952) and its directress Marie Steyskalová
Anotace:
Tato práce se zabývá dějinami spolku Moravská ústřední útulna ženská. Spolek působil v Brně v letech 1899 - 1952. Hlavní náplní jeho činnosti byla péče o děti a mládež - sirotky a děti opuštěné, dále péče prázdninová a ozdravná. Studie se snaží přiblížit důvody vzniku spolku, jeho členskou základnu a cíle, kterých se spolek pokoušel dosáhnout zakládáním jednotlivých poboček. Část práce se věnuje osudům …více
Abstract:
This thesis deals with the history of Moravian central women's shelter. The association worked in Brno in 1899 - 1952. The main focus of its activity was a care of children and young people - orphans and abandoned children, as well as a holiday and curative care. The study attempts to explain reasons for the association, its membership base and objectives, wich the association tried to achieve by establishing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce