Ing. Vojtěch Dittrich

Diplomová práce

Optimalizace výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu, respektive ověřením možnosti využití regranulátu s ohledem na mechanické vlastnosti, rozměrovou stálost a výslednou kvalitu plastového dílu. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis polyoxymethylenu, jeho vlastnosti, možnosti zpracování …více
Abstract:
This thesis examines the optimization of the manufacturing process of the plastic part of the steering column module, respectively verification of the possibility of using the regranulate regarding to the mechanical properties, dimensional stability and the quality of the plastic part, depending on the content of the regranulate. The thesis is splitted into two parts, to a theoretical part and an experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dittrich, Vojtěch. Optimalizace výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.