Ing. Auezkhan Abdugaliyev

Diplomová práce

Úvěrové riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Bank credit risk and its management experience of the current global financial crisis
Anotace:
Práce je věnována úvěrovému riziku banky v souvislosti se světovou krizí. Diplomová práce pojednává jak o teoretických, tak i o praktických aspektech dané činnosti. Hlavním cílem práce je na základě analýzy řízení úvěrového rizika ve dvou bankách doporučit kroky ke zlepšení daného procesu. Ústřední hypotézou je následující tvrzení: řízení úvěrových rizik se v obou bankách výrazně liší. Práce je založena …více
Abstract:
The work is devoted to the credit risk of banks in relation to the global crisis. This thesis deals with theoretical and practical aspects as well. The main goal of this work is to analyze the management of credit risk in two banks recommend steps to improve the process. The central hypothesis is the following statement: management of credit risk in both banks significantly different. The work is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní