Bc. Petr Cimbalník

Diplomová práce

Motivace policistů pracovat u kriminální policie

Police Officers Motivation to Work for Criminal Police
Anotace:
Má diplomová práce „Motivace policistů pracovat u kriminální policie“ se zabývá tím, zda jsou policisté dostatečně motivováni k tomu, aby se snažili postoupit na služební místo u služby kriminální policie a vyšetřování. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou policisté dostatečně motivováni ke změně služebního zařazení v rámci svého profesního působení a zda v rámci kariérního růstu mají zájem pracovat …více
Abstract:
This diploma thesis “Police Officers´ Motivation to Work for the Criminal Police” attempts to find out whether the police officers have sufficient motivation for the promotion to job positions at the criminal police and investigation. The aim of the thesis is to find out whether the police officers have sufficient motivation to change their job positions within their professional career and whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta