Bc. Martin Mejzlík

Diplomová práce

Segmentace a popis obrazů členovců

Image segmentation and description of arthropods
Anotace:
Tato práce se zabývá segmentací a popisem obrazů členovců. Jejím cílem je vyvinout snadno rozšiřitelnou aplikaci pro segmentaci a popis obrazů členovců.
Abstract:
This work deals with segmentation and description of images of arthropods. Its goal is to develop an easily extensible application for segmentation and description of images of arthropods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Štěpka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika