Mgr. Gabriela Rumíšková

Bakalářská práce

Náprava endokrinní funkce pankreatu metodami buněčné terapie

Correction of endocrine function of pancreas by cell therapy
Anotace:
Současné poznatky o biologii kmenových buněk ukazují na reálnost využití těchto unikátních buněk v klinické medicíně, zejména v podobě takzvané buněčné terapie. Cílem bakalářské práce je sumarizovat současné pokroky v diferenciaci různých typů kmenových buněk do endokrinních buněk pankreatu, s cílem využít jich spolu s transplantacemi slinivky a ostrůvků k léčbě diabetu. Součástí bakalářské práce je …více
Abstract:
Current knowledge about the biology of stem cells show the feasibility of using these unique cells in clinical medicine, especially in the form of so-called cell therapy. The aim of this bachelor thesis is to summarize the current advances in the differentiation of different types of stem cells into pancreatic endocrine cells, in order to use them along with the pancreas and islet transplantation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta