Ján Trojan

Bakalářská práce

Motivace, spokojenost a výkonnost zaměstnanců v konkrétním orgánu státní správy

Anotace:
Tato bakalářská práce se soustředí hlavně na motivaci a spokojenost zaměstnanců na konkrétním úřadu státní správy. Teoretická část práce se na začátku věnuje motivaci z psychologického hlediska, následně popisuje nejznámější teorie motivace a ke konci propojuje teorii s praxí na konkrétních příkladech motivace. Praktická část analyzuje informace, týkající se motivace, spokojenosti a výkonu zaměstnanců …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on motivation and job satisfaction in one of the state administration authories. The theoretical part of my work begins with psychological definition of motivation, famous theories are described afterwards and at the end it shows the connection between theories and practice by describing specific examples of job motivation. Practical part of my bachelor thesis analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/p51dgg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku