Barbora RŮŽIČKOVÁ

Diplomová práce

Úroveň znalosti člověka s postižením jako determinant sociální distance

Social distance towards people with disability in addiction of knowledge about disability
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vnímání osob s postižením a na sociální distanci ze strany učitelů k těmto lidem. V teoretické části je blíže popsána problematika inkluze a inkluzivního vzdělávání. Podrobně jsou zde popsány přístupy člověka k lidem, které mají postižení, což je jádrem této kvalifikační práce. V praktické části jsou zpracované výsledky výzkumu, kde jsme zjišťovali, jaký má vliv u učitelů …více
Abstract:
This thesis is focused on the perception of people with disabilities and social distance from teachears of elementary school to them. The theoretical part describes in detail the issue of inclusion and inclusive education. There are described in detail the approaches of a person to people with disabilities, which is the core of this thesis. In the practical part are processed the results of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Barbora. Úroveň znalosti člověka s postižením jako determinant sociální distance. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika