Ing. René Joksch

Master's thesis

Rozvoj současného moravského vinařství a pronikání moravských vín na zahraniční trh

Wine production development in Moravia and the penetration of Moravian wines to foreign countries
Abstract:
Tato práce mapuje rozvoj moravského vinařství za posledních dvacet let, zabývá se pěstováním vinné révy, trendy ve výrobě vína a způsoby zatřiďování vína. Zaznamenává úspěchy moravských vín na tuzemských i zahraničních výstavách a hodnotí možnosti i rozsah poptávky na zahraničním trhu. Při výzkumu byla použita odborná literatura, ale hlavně řízené konzultace při zkoumání v terénu a osobním jednání …more
Abstract:
This work explores the development of Moravian wine in the last twenty years. It engaged in growing grapevine, winemaking trends and ways of classifying wines. Records the achievements of Moravian wines on domestic and foreign exhibitions and and assesses the possibilities and range of demand on the foreign market. In the research was used professional literature, but the main sources for this work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management