Nikola Bartoňková

Bakalářská práce

Světový trh vína a postavení Chile na tomto trhu se zaměřením na firmu Vina El Aromo

The world wine market and position of Chile on this market with a focus on Company Vina El Aromo
Anotace:
Bakalářská práce má za úkol analyzovat světový trh vína, zejména se pak soustředí na Chile a chilskou vinařskou společnost Vina El Aromo. V samém začátku práce se pro úvod do problematiky krátce věnuji charakteristice vína. Dále se zaměřuji na rozdělení vinařských oblastí ve světě a konkrétním popisem jednotlivých oblastí. Ve stěžejních kapitolách charakterizuji světový trh vína, se zaměřením na světovou …více
Abstract:
Present bachelor's thesis has the aim to analyze the global wine market, especially then focus on Chile and Chilean wine company Vina El aroma. For a brief introduction into the problem I shortly describe the characteristics of the wine. As next I focus on characterize the distribution of wine regions in the world and a specific description of each area. In the fundamental parts of thesis I concentrate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Soňa Gullová
  • Oponent: Anna Klosová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47870