Romana Zahálková

Bakalářská práce

Méně rozšířené sportovní hry ve výuce TV na 2. stupni základních škol

Uncommon sport games used in physical education on Secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce měla za cíl zjistit, zda učitelé vyučující tělesnou výchovu na 2. stupni základních škol znají méně rozšířené sportovní hry a ve výuce je využívají. Pomocí anketního šetření byly zjištěny názory pedagogů vyučujících tělesnou výchovu na 2. stupni základních škol na netradiční sportovní hry. Anketa měla za cíl zjistit, jak se pedagogové zajímají o tyto hry, v jakém rozsahu a ve které …více
Abstract:
The target of the bachelor's work is to find out, if the teachers of sport classes at the second grade of basic schools know less spreaded sporting games and use them at the classes. I carried out an opinion poll to find out an opinion of teachers, who teach sports at the second grade of basic schools , on alternative sporting games. The target of the opinion poll was to find out how are teachers interested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2014
Zveřejnit od: 9. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Rjabcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zahálková, Romana. Méně rozšířené sportovní hry ve výuce TV na 2. stupni základních škol. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / matematika - tělesná výchova