Petra Hollmanová

Bakalářská práce

Webové geografické systémy

Web Geographic Systems
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představení práce s geoinformací v různém prostředí. Prostředím je myšleno nejen webové rozhraní, ale také zobrazení geografické informace v různých aplikacích a programech, jejichž fungování je závislé na internetovém připojení. V teoretické části jsou popsány mapové portály a webové aplikace využívající jejich mapy. Dále jsou popsány technologie pro vývoj a prezentaci …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is the presentation of geo-information in different environments. The environment is meant not only the web interface, but also display geographic information in various applications and programs, whose operation is dependent on an internet connection. In the theoretical section describes the map portals and web applications using their maps. The following describes …více
 

Klíčová slova

Google mapy GIS

Keywords

maps Google GIS
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Pavel Pokorný
  • Oponent: Pavel Vlnas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43890