Lucie Řehořová

Bakalářská práce

Negativní body image a jeho vliv na studenty

Negative body image and its effect on students
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje negativním vlivům médií a ideálu krásy na body image studentů. Cílem práce je zjistit vztah studentů k vlastnímu tělu, jejich názor na současný ideál krásy a také do jaké míry je jejich body image a spotřební chování v oblasti krásy ovlivněno médii. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá pojmem body image, médii, historickým vývojem a současnou podobou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the negative influences of the media and the ideal of beauty on student´s body image. The purpose of this thesis s to find out how students relate to their own body, their opinion on the current ideal of beauty and how much is this opinion and their consumer behaviour influenced by the media. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73418