Martina Homoláková

Bakalářská práce

Ideál ženské krásy a jeho souvislosti s vnímáním body image v prostředí sociální sítě Instagram

The ideal of female beauty and its connection with the perception of body image in the environment of the social network Instagram
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá platformou Instagram ve spojitosti s ženským ideálem krásy. Práce je založená na empirickém výzkumu - analyzuje dotazníková data odpovídající na hypotézy týkající se toho, zda obsah, který respondenti sledují, souvisí s jejich vnímáním ideální představy o ženském těle po fyzické stránce. Zaměřuje se také na možné souvislosti mezi individuálními charakteristikami jedince …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the Instagram platform in conjunction with women's ideal beauty. The work is based on empirical research - it analyzes questionnaire data corresponding to the hypothesis concerning whether the content that respondents watch is related to their perception of effective representation of the female body in terms of physical appearance. It also focuses on possible connections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Lebedíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální studia a žurnalistika / Mediální studia a žurnalistika