Mgr. Simona Lacinová

Bakalářská práce

Když se řekne fotograf – soubor publicistických interview pro Magazín DNES + TV

Being a photographer - a collection of interviews for Magazín DNES + TV
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem fotografického povolání. Autorka prostřednictvím pěti publicistických interview s předními osobnostmi české fotografie představuje rozličné náhledy na zmiňovanou profesi. Interview splňují formální požadavky zvoleného média, kterým je čtvrteční příloha deníku MF DNES, Magazín DNES + TV. V úvodní, teoretické části, autorka nastiňuje formální problematiku pracovní terminologie …více
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to the job of the photographer. The author presents various views on the profession through a series of five journalistic interviews with five leading personalities of Czech photography. The interviews correspond with the formal requirements of the chosen target magazine which is the Thursday’s supplement of the newspaper MF DNES, called Magazín DNES + TV. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika