Mgr. Simona Lacinová

Bachelor's thesis

Když se řekne fotograf – soubor publicistických interview pro Magazín DNES + TV

Being a photographer - a collection of interviews for Magazín DNES + TV
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem fotografického povolání. Autorka prostřednictvím pěti publicistických interview s předními osobnostmi české fotografie představuje rozličné náhledy na zmiňovanou profesi. Interview splňují formální požadavky zvoleného média, kterým je čtvrteční příloha deníku MF DNES, Magazín DNES + TV. V úvodní, teoretické části, autorka nastiňuje formální problematiku pracovní terminologie …more
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to the job of the photographer. The author presents various views on the profession through a series of five journalistic interviews with five leading personalities of Czech photography. The interviews correspond with the formal requirements of the chosen target magazine which is the Thursday’s supplement of the newspaper MF DNES, called Magazín DNES + TV. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism