Kamila Chytalová

Bachelor's thesis

Katalog častých chyb v UML diagramech

Catalog of common errors in UML diagrams
Anotácia:
Cílem práce je vytvořit katalog častých chyb, které se vyskytují při modelování UML diagramů. Bakalářská práce popisuje jazyk UML a vybrané diagramy. Poté se zabývá strukturou předmětu PB007, Softwarové inženýrství I. V další části je představen samotný katalog společně s možnostmi jeho využití v rámci předmětu PB007. Součástí práce je statistika nejčastějších chyb, které studenti při tvorbě UML projektů …viac
Abstract:
The goal of the thesis is to create catalog of common errors, which are made while modeling UML diagrams. The Bachelor's thesis describes Unified Modeling Language (UML) and selected diagrams. The thesis then deals with structure of course PB007, Software engineering I. The catalog is presented in the next part, along with possibilities of its use within course PB007. The thesis includes statistics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedúci: RNDr. Stanislav Chren
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics