Mgr. Kateřina Zabloudilová

Diplomová práce

Third-party Funding in International Commercial Arbitration

Third-party Funding in International Commercial Arbitration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem financování mezinárodních obchodních arbitráží třetími subjekty, čemuž byla v poslední době věnována nemalá pozornost. Jedná se o dynamické, rozvíjející se a poměrně kontroverzní téma spadající do oblasti práva mezinárodního obchodu. Práce podrobně popisuje subjekty smlouvy o financování mezinárodní obchodní arbitráže a determinuje výhody a nevýhody, které přináší …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of third-party funding, which is a controversial, dynamic, and evolving phenomenon that has currently attracted much attention in the field of international commercial arbitration. The thesis describes the subjects of a funding agreement and determines benefits and risks associated with third-party funding. Furthermore, the thesis analyses the obligation of a funded …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta