Lenka CHLOMKOVÁ

Diplomová práce

Vliv Evropské unie na suverenitu státu

The Influence of the European Union on the Sovereignty of the State
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce nesoucí název "Vliv Evropské Unie na suverenitu státu" je pozorování dvou základních pohledů na samotnou suverenitu, pohledů vnitrostátních a pohledů evropských. Diplomová práce si neklade za cíl vyřešit právní a politický problém, nýbrž nastínit možný postup k ideální kooperaci vnitrostátního právního řádu s právem evropským.
Abstract:
The main goal of the thesis carrying a title "The Influence of the European Union on the Sovereignty of the State", which has impact on the sovereignty of the state due cracking the basic views. The thesis is does not aim to solve a legal and political problem, but to outline the possible approach to the ideal cooperation of the national legal order with the European law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Pezl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLOMKOVÁ, Lenka. Vliv Evropské unie na suverenitu státu. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo