Bc. Lenka Kmeťová

Bachelor's thesis

Elektronický marketing a analýza návštevnosti webových stránok

Electronic marketing and analysis of website traffic
Abstract:
My bachelor project consists with the electronic marketing, service description for the analysis of traffic Google analytics and concepts related thereto. The first chapter is devoted to the description of the basic concepts. The second chapter analyzes the requirements for the web site with an optimal view of electronic marketing and the third chapter is devoted to the possibilities of testing web …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá elektronickým marketingom, popisom služby pre analýzu návštevnosti Google analytics a pojmom s tým súvisiacimi. Prvá kapitola sa venuje opisu základných pojmov. Druhá kapitola analyzuje požiadavky na webové sídlo s pohľadu optimálneho elektronického marketingu a tretia kapitola je venovaná možnostiam testovania webových stránok.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedúci: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Information Technologies