Ing. Irina Islentieva

Diplomová práce

Internet Marketing

Internet Marketing
Anotace:
Cílem diplomové práce „Internetový marketing“ je prozkoumat povahu jevu a analyzovat fungování a výkon PPC kampaní ve spolupráci se společností Webnode. První část práce obsahuje přehled dostupných literárních zdrojů týkajících se tématu internetového marketingu a metod provádění šetření. Druhá část se zabývá analýzou společnosti a probíhajících PPC kampaní, které se provádí pomocí inter-net marketingových …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Internet Marketing“ is to investigate the nature of phenomenon and to analyze functioning and performance of PPC campaigns in cooperation with Webnode company. The first part of the thesis includes overview of available literature resources regar-ding the topic of internet marketing and methods of performing the investigation. The second part covers analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management (angl.)

Práce na příbuzné téma