Bc. Katarína Rakuščinec

Diplomová práce

Personální marketing vybrané společnosti

Human Resources Marketing of the Chosen Company
Abstract:
The Diploma thesis deals with the issue of the human resources marketing, where we focus more on the satisfaction and motivation of the employees of the chosen company. The aim of the thesis is to propose effective tools to improve communication within the company and towards potential candidates on the basis of an assessment of the current situation. The thesis is divided into two main parts. The …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou personálneho marketingu, v ktorej sa bližšie orientujeme na spokojnosť a motivovanosť zamestnancov vo vybranej spoločnosti. Cieľom práce je na základe zhodnotenia súčasného stavu navrhnúť efektívne nástroje na zlepšenie komunikácie vo vnútri spoločnosti a smerom ku potenciálnym uchádzačom. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. Prvá časť práce charakterizuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace