Peter Slivoš

Master's thesis

Development 2D Puzzle / Action Game in the Physical Engine Farseer

Development 2D Puzzle / Action Game in the Physical Engine Farseer
Anotácia:
Téma tejto diplomovej práce je vývoj 2D logickej / akčnej hry. Práca popisuje proces vývoja hry, ktorý pozostáva z vybudovania vlastného modulárneho frameworku, použitia kolizného enginu Farseer, základnej vizualizácie a spracovania užívateľských vstupov. Vizualizácia hry je rozšírená vytvorením 3D modelom človeka v programe MakeHuman, ktorý je následovne importovaný do Blenderu a animovaný. Práca …viac
Abstract:
The theme of this diploma thesis is development of 2D puzzle / action game. The thesis describes the process of game creation, that consists of building own modular framework, use of Farseer physics engine, basic visualization, and handling user input. Game visualization is then pushed further by creating 3D model of human character in MakeHuman program, which is then imported into Blender and animated …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Ivan Zelinka
  • Oponent: Petr Šaloun

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma