Antonín Pražský

Bakalářská práce

Koncepce a použití frameworku Monogame a knihovny Farseer Physics Engine

The Concept and Application of the MonoGame Framework and the Farseer Physics Engine Library
Anotace:
Práce se zabývá vývojem videoher s trojrozměrnou grafikou s využitím systému na provádění fyzikálních simulací v dvourozměrném prostoru. Využitými prostředky jsou herní framework MonoGame a knihovna Farseer Physics Engine. Tyto prostředky jsou analyzovány a je navržena metoda využívající jejich dostupných funkcionalit pro umožnění provádění dvourozměrných fyzikálních simulací na základě tvarů vytvořených …více
Abstract:
This work is focused on the development of video games with three-dimensional graphics with utilization of a system for two-dimensional physical simulation. Instruments used are the MonoGame framework and the Farseer Physics Engine library. These designated instruments are analyzed and a method using their available functionalities is proposed to enable two-dimensional simulation based on the shapes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Martin Vondráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50388

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika