Eva KOMÍNKOVÁ

Bachelor's thesis

Antigen presentation and immune response in cancer: Effect of Disulfiram metabolites

Antigen presentation and immune response in cancer: Effect of Disulfiram metabolites.
Abstract:
The present thesis deals with the antigen presentation and immune response in cancer, namely the effect of Disulfiram metabolites. In the theoretical part, cancer is briefly described and in particular chronic myeloid leukemia along with the cell lines used in the experiments. Antigen presentation and immune response in cancer followed by immunotherapy are discussed next. In the last chapters, we focused …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem prezentace antigenu a imunitní odpověď při rakovině, konkrétně účinkem metabolitů Disulfiramu. V teoretické části je stručně popsána rakovina, a to zejména chronická myeloidní leukémie spolu s buněčnými liniemi použitými v experimentech. Jako další je probrána prezentace antigenu a odpověď při rakovině, následovaná imunoterapií. V posledních kapitolách jsme se …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Juan Bautista De Sanctis, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMÍNKOVÁ, Eva. Antigen presentation and immune response in cancer: Effect of Disulfiram metabolites. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Palacký University Olomouc

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Molecular and Cell Biology