Mgr. Vendula Růžková

Diplomová práce

Trest odnětí svobody na doživotí jako nejvyšší možná forma trestu

Life Imprisonment as the Hardest Possible Form of Punishment
Anotace:
Cílem této diplomové práce je celkový rozbor současné právní úpravy trestu odnětí svobody na doživotí, jakož i zhodnocení institutů a problematiky s tímto trestem souvisejících. Úvodní část je zaměřena na výklad základních pojmů, co se rozumí trestem, jeho účelem a smyslem, a na výklad základních zásad a principů promítajících se do oblasti trestání. Součástí je také historický vývoj trestu odnětí …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is a detail analysis of current legal regulation of life imprisonment, as wel as evaluation of institutes and related issues. The introductory part provides a general descriptions of the fundamental terms, explains the meaning and purpose of punishment and further deals with basic principles, which are reflected in section of punishing. Also includes historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta