Mgr. Vendula Růžková

Master's thesis

Trest odnětí svobody na doživotí jako nejvyšší možná forma trestu

Life Imprisonment as the Hardest Possible Form of Punishment
Abstract:
Cílem této diplomové práce je celkový rozbor současné právní úpravy trestu odnětí svobody na doživotí, jakož i zhodnocení institutů a problematiky s tímto trestem souvisejících. Úvodní část je zaměřena na výklad základních pojmů, co se rozumí trestem, jeho účelem a smyslem, a na výklad základních zásad a principů promítajících se do oblasti trestání. Součástí je také historický vývoj trestu odnětí …more
Abstract:
The objective of this diploma thesis is a detail analysis of current legal regulation of life imprisonment, as wel as evaluation of institutes and related issues. The introductory part provides a general descriptions of the fundamental terms, explains the meaning and purpose of punishment and further deals with basic principles, which are reflected in section of punishing. Also includes historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta