Bc. Zuzana Zelná

Diplomová práce

Síla podnikové kultury a fluktuace zaměstnanců

The strength of corporate culture and employee turnover
Abstract:
The subject of the thesis ,,The strength of corporate culture and employee turnover ʼʼ is evaluation of the content and the strength of dominant culture in the company and its impact on staff turnover. The thesis is divided into several chapters, where the first chapters are devoted to theoretical definition of the issue, defining the basic concepts, namely culture, corporate culture, competing values …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce ,, Sila podnikovej kultúry a fluktuácia zamestnancov ʼʼ je zhodnotenie obsahu a sily kultúry prevládajúcej v skúmanej organizácií a vplyv na fluktuáciu pracovníkov. Práca je rozdelená na niekoľko kapitol. Prvé kapitoly sa venujú teoretickému vymedzeniu danej problematiky, definovaniu základných pojmov, ktorými sú kultúra, podniková kultúra, model Competing values framework …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Ing. et Ing. Lenka Janošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta