Bc. Zuzana Zelná

Master's thesis

Síla podnikové kultury a fluktuace zaměstnanců

The strength of corporate culture and employee turnover
Abstract:
The subject of the thesis ,,The strength of corporate culture and employee turnover ʼʼ is evaluation of the content and the strength of dominant culture in the company and its impact on staff turnover. The thesis is divided into several chapters, where the first chapters are devoted to theoretical definition of the issue, defining the basic concepts, namely culture, corporate culture, competing values …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce ,, Sila podnikovej kultúry a fluktuácia zamestnancov ʼʼ je zhodnotenie obsahu a sily kultúry prevládajúcej v skúmanej organizácií a vplyv na fluktuáciu pracovníkov. Práca je rozdelená na niekoľko kapitol. Prvé kapitoly sa venujú teoretickému vymedzeniu danej problematiky, definovaniu základných pojmov, ktorými sú kultúra, podniková kultúra, model Competing values framework …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Reader: Ing. et Ing. Lenka Janošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta