Bc. Kateřina Zichová

Diplomová práce

Prevence sociální osamělosti a izolace ve stáří

Prevention of Loneliness and Social Isolation of the Elderly
Anotace:
Diplomová práce se věnuje osamělosti a sociální izolaci, jakožto velmi závažnému jevu ohrožující seniory. Z pohledu seniorů se podíváme na úskalí této problematiky a její pre-venci. První kapitola teoretické části pojednává o teoretických východiscích. Druhá kapito-la je zaměřena na pojetí stáří a stárnutí, změny ve stáří, sociální osamělost a izolaci seniorů, jejich determinanty a vliv na zdraví. …více
Abstract:
This thesis deals with loneliness and social isolation as a very serious phenomenon threa-tening the elderly. We look on this issue of the elderly from their perspective. The first chapter discusses the theoretical foundations. The second chapter is focused on conception of aging, loneliness, social isolation of the seniors, their influence on health determinants. The last chapter is devoted to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zichová, Kateřina. Prevence sociální osamělosti a izolace ve stáří. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe