Bc. Kateřina Zichová

Master's thesis

Prevence sociální osamělosti a izolace ve stáří

Prevention of Loneliness and Social Isolation of the Elderly
Abstract:
Diplomová práce se věnuje osamělosti a sociální izolaci, jakožto velmi závažnému jevu ohrožující seniory. Z pohledu seniorů se podíváme na úskalí této problematiky a její pre-venci. První kapitola teoretické části pojednává o teoretických východiscích. Druhá kapito-la je zaměřena na pojetí stáří a stárnutí, změny ve stáří, sociální osamělost a izolaci seniorů, jejich determinanty a vliv na zdraví. …more
Abstract:
This thesis deals with loneliness and social isolation as a very serious phenomenon threa-tening the elderly. We look on this issue of the elderly from their perspective. The first chapter discusses the theoretical foundations. The second chapter is focused on conception of aging, loneliness, social isolation of the seniors, their influence on health determinants. The last chapter is devoted to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zichová, Kateřina. Prevence sociální osamělosti a izolace ve stáří. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe