Bc. Kateřina Petražová

Master's thesis

Nízkonákladové a nenákladné trestání v experimentech s veřejnými statky

Low-cost and no-cost punishment in experiments with public goods
Abstract:
Diplomová práce shrnuje poznatky z oblasti experimentů s veřejnými statky. Součástí práce je provedení laboratorního experimentu na principu dobrovolného přispívání na veřejné statky s možností ostrakizace. Cílem práce je posouzení účinnosti vybraného mechanismu nízkonákladového ev. nenákladného trestání. Práce obsahuje část teoretickou, metodologickou a empirickou. V kapitole 1 je představen teoretický …more
Abstract:
This thesis summarizes findings from field of experiments with public goods. Part of this work is to design a laboratory experiment on the principle of voluntary contributions mechanism to public goods, with the possibility of ostracism. The aim is to assess the effectiveness of selected low-cost mechanism ev. no-cost punishment. The thesis includes theoretical, methodological and empirical parts. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta