Mgr. Lucie Pustková

Bakalářská práce

Emigrace do Texasu v 2. polovině 19. století ze severní Moravy. Osudy našich krajanů a vztah texaských Čechů k českému dědictví

Emigration to Texas from Northern Moravia in the 2nd Half of 19th Century. Life Stories of our Countrymen and the Attitude of the Texas Czechs to the Czech Heritage
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem emigrace do Texasu ze severní Moravy v druhé polovině 19. století. V první části se věnuje obecným aspektům emigrace, jako podmínkami k vystěhovalectví, vztahem habsburské monarchie k emigraci anebo Čechy v Americe a v Texasu. Hlavní část bakalářské práce byla vytvořena s pomocí dotazníkového šetření, díky kterému byly zjištěny konkrétní osudy českých emigrantů …více
Abstract:
This bachelor thesis pursues the topic of emigration to Texas from Northern Moravia in the 2nd half of 19th century. The first part is interested in general aspects of emigration, as the requirements for emigration, the attitude of the Habsburg Monarchy to emigration, or the Czechs in America and in Texas. The body of the bachelor thesis is based on a questionnaire survey which uncovered individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta