Bc. Daniela Rubanová

Bachelor's thesis

Vliv pseurotinových analogů na odpověď profesionálních fagocytů

Effect of pseurotin analogs on response of professional phagocytes
Abstract:
Přirozeně se vyskytující pseurotiny se řadí k sekundárním metabolitům vláknitých hub. Vedle přírodních pseurotinů je možné připravit řadu strukturních analogů. Pseurotiny jsou látky s širokým spektrem biologické aktivity. Tato práce se zabývá vlivem přírodních pseurotinů a dvou vybraných analogů na imunitní odpověď klidových a lipopolysacharidem z bakterie Escherichia coli stimulovaných makrofágů. …more
Abstract:
Natural pseurotins are secondary metabolites of filamentous fungi. It is possible to prepare structural analogs of natural pseurotins. These substances have a wide range of bioactivity. This thesis studies the effects of two natural pseurotins and two structural analogs on immune response of macrophages stimulated by lipopolysaccharide from bacterium Escherichia coli and on unstimulated macrophages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta