Ing. RNDr. Andrea Korimová, Ph.D.

Disertační práce

Activation and inflammatory profiling of Schwann cells by mitochondrial damage associated molecular patterns – in vitro model of RT4 schwannoma cell line

Activation and inflammatory profiling of Schwann cells by mitochondrial damage associated molecular patterns – in vitro model of RT4 schwannoma cell line
Anotace:
Dizertačná práca je zameraná na štúdium vplyvu signálnych molekúl pochádzajúcich z mitochondrií, ktoré sa uvoľňujú z axónov počas Wallerovej degenerácii po poranení periférnych nervov. Vďaka podobnosti N-formylových peptidov a mitochondriálnej DNA obsahujúcej nemetylovaných CpG-DNA/ODN s bakteriálnymi komponentmi a bohatému zastúpeniu mitochondrií v axónoch majú tieto endogénne molekuly uvoľnené pri …více
Abstract:
The dissertation is focused on the study of the influence of signaling molecules originating from mitochondria, which are released from the axons during Wallerian degeneration after the peripheral nerve injury. Due to the similarity of N-formyl peptides and mitochondrial DNA containing unmethylated CpG-DNA/ODN to the bacteria constituents, and rich abundance of mitochondria in axons, these damage-released …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., doc. MUDr. Dana Čížková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Neurovědy / Neurovědy

Práce na příbuzné téma