Bc. Veronika Zemanová

Master's thesis

Marie Stejskalová, život a dílo ženy na přelomu 19. a 20. století

Marie Stejskalová, the Life and Work of Woman in 19th and 20th Century
Abstract:
Diplomová práce se zabývá životem a dílem Marie Stejskalové (1862-1928), dlouholeté učitelky a budovatelky Moravské ústřední Útulny ženské v Brně. Práce sleduje osudy M. Stejskalové od jejího narození a dětství, přes vzdělání a učitelské působení na mnoha německých a jedné české škole na Moravě, až po působení v Moravské ústřední Útulně ženské v Brně a její smrt. Práce se dále zabývá podobou dobových …more
Abstract:
This thesis deals with the life and work of Marie Stejskalová (1862- 1928), long-time teacher and co-founder of the Moravian central women´s shelter in Brno. The thesis traces the fate of M. Stejskalová from her birth and childhood, through education and teacher activity on many German and one Czech schools in Moravia, to activity in the Moravian central women´s shelter in Brno and her death. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta