Bc. Veronika Zemanová

Master's thesis

Marie Stejskalová, život a dílo ženy na přelomu 19. a 20. století

Marie Stejskalová, the Life and Work of Woman in 19th and 20th Century
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá životem a dílem Marie Stejskalové (1862-1928), dlouholeté učitelky a budovatelky Moravské ústřední Útulny ženské v Brně. Práce sleduje osudy M. Stejskalové od jejího narození a dětství, přes vzdělání a učitelské působení na mnoha německých a jedné české škole na Moravě, až po působení v Moravské ústřední Útulně ženské v Brně a její smrt. Práce se dále zabývá podobou dobových …viac
Abstract:
This thesis deals with the life and work of Marie Stejskalová (1862- 1928), long-time teacher and co-founder of the Moravian central women´s shelter in Brno. The thesis traces the fate of M. Stejskalová from her birth and childhood, through education and teacher activity on many German and one Czech schools in Moravia, to activity in the Moravian central women´s shelter in Brno and her death. The thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedúci: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta