Barbora ŠEBESTOVÁ

Bakalářská práce

Diskriminace muslimských žen v dílech Mariane Satrapi

Discrimination Muslim Women in Works Mariane Satrapi
Anotace:
Barbora Šebestová, název práce: Diskriminace muslimských žen v dílech Mariane Satrapi, UTB ve Zlíně 2011. Moje bakalářská práce pojednává o diskriminaci žen v muslimských zemích a o jejich právech i povinnostech. Dále se zabývá vznikem a rozvojem feminismu a diskriminací žen v kontextu feminismu obecně. Hlavní část práce zahrnuje analýzu díla Persepolis a dalších děl íránské spisovatelky Mariane Satrapi …více
Abstract:
Barbora Šebestová, Title of a work: Discrimination Muslim women in works Mariane Satrapi. UTB in Zlin 2011. My bachelor?s thesis deals with discrimination women in Muslim companies and about their discretions and duties. I?m writing also about rise and developement feminism and discrimination women in context feminism. Major part my work includes analysis work Persepolis and next works by Iranian writer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 18631

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBESTOVÁ, Barbora. Diskriminace muslimských žen v dílech Mariane Satrapi. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe